Spotmarkt MarketCoupling DE

  • Liefertag: 19.9.2020

Final results

Blockprodukte MCP (Market Clearing Price)
bEXAbase (01-24) 36,54 €
bEXAearlytwin (09-10) 38,27 €
bEXAlatetwin (15-16) 31,57 €
bEXAwakeup (07-08) 35,67 €
bEXAprimetime (21-22) 47,73 €
bEXApeak (09-20) 36,91 €
bEXAoffpeak (01-08_21-24) 36,17 €
bEXAoffice (09-16) 33,53 €
bEXAoff1 (01-08) 32,76 €
bEXAoff2 (21-24) 42,98 €
bEXAdream (01-06) 31,80 €
bEXAlunch (11-14) 32,14 €
bEXAteatime (17-20) 43,67 €
bEXAmoonlight (01-04) 32,19 €
bEXAsunrise (05-08) 33,34 €
Stundenprodukte MCP (Market Clearing Price)
hEXA01 33,25 €
hEXA02 31,08 €
hEXA03 32,55 €
hEXA04 31,89 €
hEXA05 31,26 €
hEXA06 30,75 €
hEXA07 34,31 €
hEXA08 37,02 €
hEXA09 39,76 €
hEXA10 36,78 €
hEXA11 33,58 €
hEXA12 32,56 €
hEXA13 31,67 €
hEXA14 30,73 €
hEXA15 30,72 €
hEXA16 32,41 €
hEXA17 34,99 €
hEXA18 40,70 €
hEXA19 47,95 €
hEXA20 51,02 €
hEXA21 51,05 €
hEXA22 44,41 €
hEXA23 39,74 €
hEXA24 36,71 €
up